Szukaj
energia dla Polski
     PGE EJ 1

      Projekt energetyki jądrowej w GK PGE

Aktualności
Kanał RSS

Już od kilku lat prowadzone są w Polsce działania, zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA, których celem jest rozwój krajowej energetyki jądrowej. Działania te są wynikiem przeprowadzonych analiz oraz uwzględniają obecne trendy europejskiej polityki energetycznej, w tym wynikające z niej ograniczenia związane z wymogami ochrony środowiska. Jednym z najbardziej pożądanych/perspektywicznych źródeł energii jest energetyka jądrowa, która oprócz braku emisji CO2 zapewnia również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania surowców energetycznych.

Przełomowym momentem tych działań było podjęcie przez Radę Ministrów uchwały z dnia 13 stycznia 2009 roku, w sprawie działań podejmowanych na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W tym dokumencie rząd zobowiązał Ministra Skarbu do zapewnienia współpracy PGE Polska Grupa Energetyczna SA z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej przy przygotowaniu i wdrożeniu Programu polskiej energetyki jądrowej. Podobne zapisy o roli PGE w programie zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 maja 2009 roku, ustanawiające Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

O powierzeniu PGE misji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zdecydowało doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych oraz stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy Grupy Kapitałowej PGE.

Plany PGE w obszarze rozwoju energetyki jądrowej zakładają budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. Uruchomienie pierwszego bloku zaplanowane jest na koniec 2023 roku.

 W celu realizacji powierzonych przez Radę Ministrów zadań, PGE uruchomiła w marcu 2009 roku Projekt budowy elektrowni jądrowych , obejmujący działania na rzecz przygotowania  procesu inwestycyjnego i budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Następnie, w grudniu 2009 roku, powołała spółkę zależną PGE Energia Jądrowa SA, która odpowiada za realizację linii biznesowej energetyka jądrowa w GK PGE. W styczniu 2010 roku zarejestrowano spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Wszelkie działania GK PGE w ramach rozwoju linii biznesowej energetyka jądrowa będą ściśle powiązane z planowanym do przyjęcia przez rząd Programem polskiej energetyki jądrowej.

Na skróty
Kontakt
Program polskiej energetyki jądrowej
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

tel: (+48) 22 340 1053
faks: (+48) 22 340 1041
Program dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki >>
© 2011 PGE EJ 1 Sp. z o.o.
english version      |     Polska Grupa Energetyczna      |     zastrzeżenia prawne     |     redakcja     |     ^ do góry